การจัดการความรู้ (KM)

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา (2560)

เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา”

 

 

Download as PDF เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

Download as Power Point เรื่องที่ 2 เทคนิคการจัดการเรียนการสอบ power point