ผลงาน

มิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” : ผลงานของทีม 9 shades

จันทร์เจ้า

รามแลนด์ เดอะซีรีย์ EP.1

“ไม่ตรงปก” ตาร์เฟดเฟ่

Ramland the series(Official Trailer)

เส้นแดง อย่ายอมแพ้

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนต้นแบบ : คุณอรสา นาคนวล

“ทำมะ” รางวัลชนะเลิศ สาขาภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา

เรื่อง “ศูนย์พันธ์ุ” ทีม Saansab Filmaker จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการสื่อสารในยุคโควิด-19