ให้ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561