โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อความพร้อมในการทำงาน

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อความพร้อมในการทำงาน โดยมีการให้ความแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งานด้านสื่อสารมวลชน การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การแต่งหน้า เพื่อสัมภาษณ์งาน โดยวิทยากรจากบริษัทการบินไทย เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้อง 702 อาคารสุโขทัย

ในภาพอาจจะมี 32 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม