โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17

โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม ลิงค์ นี้