ไทยรัฐ รับสมัครงานตำแหน่ง Social media content creator

ไทยรัฐ เปิดรับสมัครตำแหน่ง : Social media content creator 2 อัตรา

วิธีการสมัคร
– กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
– ส่ง Resume
– สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 12 ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อ
คุณชุติเดช
อาคาร 12 ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร