ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒