คณาจารย์

อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ

อ.สุดารัตน์ สอนบัว

อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

อ.​อาลี ปรียากร

ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์