คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกสาธารณะ
โครงการ MC ท้าให้ไทย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก
รับปริญญาประจำปีการศึกษา 2556-2557 รุ่น40
คณะสื่อสารมวลชน ร่วมออกร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี 2558
รามคำแหง..มหาวิทยาลัยเสริมสุขภาพ

Facebook คณะสื่อสารมวลชน

MC Radio-ทดลองออกอากาศ

00207474
Your IP: 54.145.44.134
Server Time: 2015-08-04 10:19:36